⏰ 15:00

📍 Pakhuis,

Hoe organiseren we op duurzame wijze het maatschappelijk initiatief in stad en land? Met o.a. Christian Iaione, Marleen Stikker, Tine de Moor en wethouders Van Doorninck en Groot Wassink

Van de realisatie van betaalbare woningen en energie, tot buurtzorg, voedselproductie en het schoonhouden van de openbare ruimte; overal zetten burgers zich in met initiatieven voor hun buurt, stad of gemeenschap. Ze ontwikkelen publieke diensten, producten of activiteiten die niet gericht zijn op winst maken, maar wel relevante publieke waarde creëren. Toch kiezen overheden er nog steeds voor overwegend met marktpartijen in zee te gaan. Maatschappelijk initiatiefnemers lopen keer op keer aan tegen scepsis en wantrouwen, niet functionele bureaucratie en blokkades bij financiële instellingen; zaken die duurzame ontwikkelingen in de weg staan. In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS). Een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit? Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkennen we de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.

https://dezwijger.nl/programma/cooperatieven-maken-de-stad https://dezwijger.nl/programma/cooperatieven-maken-de-stad

Bron: https://radar.squat.net/en/node/399184

[NL] Deel hier aankomende demonstaties of events.

BELANGRIJK: Schrijf eerst de datum op in de title zoals dd/mm/jjjj e.g. ‘10/04/2021 | title’. Want die datum word gebruikt om de events te orderen.

Voor terugkerende evenementen check radar.squat.net

[EN]: Share upcoming demonstrations or events here.

IMPORTANT: First write down the date in the title like dd/mm/yyyy e.g. ‘10/04/2021 | title’. This date is used to order the events.

For recurring events check radar.squat.net

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 4 users / 6 months
  • 12 subscribers
  • 396 Posts
  • 7 Comments
  • Modlog