⏰ 23:00

📍 Independent,

VERPLAATST: Dit is het evenement dat oorspronkelijk gepland was op 20 en 21 november 2021. Vanwege de actuele ontwikkelingen rond Covid-19 en toen geldende beperkende veiligheidsmaatregelen is het verplaatst naar 22 en 23 januari 2022.

Nu de woonbeweging aan een nieuw momentum bouwt, organiseren Het Nieuwe Instituut en de Independent School for the City een weekend met gesprekken over ruimtelijke strategieën voor alternatieve en niet-normatieve woonvormen. Housing Futures biedt hiermee een platform om allerlei gerelateerde onderwerpen te bespreken, van de toekomst van kraken tot de opkomst van nieuwe modellen voor coöperatieve huisvesting. En om te reflecteren op hoe deze ruimtelijke, sociale en politieke strategieën voor toekomstige generaties gedocumenteerd en bewaard kunnen worden. Housing Futures wil met nieuwe ideeën, dwarsverbanden en praktische oplossingen bijdragen aan de groeiende woonbeweging.

Gegijzeld door (ge)woonbeleid

Wereldwijd verkeren steden in de greep van stedenbouwkundige planning en ruimtelijke ordening die een gevaar vormen voor het grondrecht op huisvesting. Rotterdam is een voorbeeld van de vele Nederlandse steden die gegijzeld lijken te worden door het gangbare woonbeleid. Nederland stond ooit bekend om zijn sociale, alternatieve en betaalbare huisvestingsmodellen. Tegenwoordig lopen de dakloosheidscijfers er op, neemt het aantal huisuitzettingen toe en worden gemarginaliseerde groepen steeds verder uit de stadscentra vandaan gedreven – waaronder kwetsbare gemeenschappen die in het verleden veel minder problemen hadden om onderdak te vinden. In het licht van deze ontwikkelingen is het van wezenlijk belang om opnieuw de vraag te stellen welke mogelijkheden zich voordoen wanneer het recht op huisvesting zwaarder zou wegen dan het recht op huisbezit. Wat als ‘mens boven markt’ een uitgangspunt was van de manier waarop we stad hervormen?

Een dwarse ruimtelijke aanpak

Krakers hebben die filosofie voor samenleven in de stad al vanaf de jaren zestig in de praktijk gebracht. De kraakbeweging heeft de gebouwde omgeving hervormd en grote invloed uitgeoefend op hoe die wordt beleefd. In plaats van masterplannen en van hogerhand opgelegde ontwerpen hanteren krakers een subversieve aanpak van ruimte: ze eigenen zich de stad toe en veranderen die van onderaf en van binnenuit. Naast het decennia lange collectieve verzet van krakersgemeenschappen dragen de meest uiteenlopende andere groepen en initiatieven hun eigen steentje bij aan de strijd voor betaalbaar wonen. Ze sturen samen aan op veranderingen in woonbeleid en geven voorbeelden van niet-normatieve woonvormen – samenlevingsvormen die afwijken van de traditionele norm van ‘een kerngezin in een eengezinswoning’.

Machtsverhoudingen

Het streven naar erkenning van deze collectieven, met hun ruimtelijke, juridische, digitale en artistieke praktijk en hun bijdrage aan het grootstedelijke weefsel, roept vragen op over machtsrelaties. Hoe liggen de verhoudingen wanneer zelf-georganiseerde groepen stuiten op instituten, wanneer een alternatieve woonpraktijk het archief treft, of de rechtbank of de gemeente? Vervolgens leidt die gedachtegang als vanzelf tot samenwerkingskwesties tussen institutionele en niet-institutionele partijen en het thema van stelselmatig institutioneel geweld. De organisatoren van de sessies tijdens Housing Futures zijn zowel onafhankelijk werkende mensen in het veld als medewerkers van instituten. Ze verbinden verschillende initiatieven met elkaar en verkennen mogelijke infrastructuren voor zelforganisatie die opkomende en gevestigde instituten kunnen helpen hervormen.

Architecture of Appropriation

Het weekend bouwt voort op het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van Architecture of Appropriation, waarin aan de hand van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal zes voorbeelden van krakersgemeenschappen in Nederland werden geanalyseerd. Het project brengt de expertise van de kraakbeweging samen met architecten, archivarissen, onderzoekers en advocaten, en stelt manieren van onderzoek, archiveren en het representeren van precaire, collectieve en vaak gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken ter discussie in een institutionele context van een archief en museum. Het project is tot uiting gekomen in meerdere publieksprogramma’s, tentoonstellingen en een boek en is op het moment te zien in de deeltentoonstelling Toe-eigening als collectief verzet in Het ontwerp van het sociale.

Independent School for the City

De Independent School for the City is een in Rotterdam gevestigd postdoctoraal opleidingsinstituut dat is opgericht door Crimson Historians and Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles). De school combineert een kritische en activistische benadering van de stad met architectuur- en stedenbouwprojecten die daadwerkelijke verandering teweegbrengen. Eerder organiseerde de school bijvoorbeeld de summerschool ‘Let’s Be R€al: New Strategies for Collective Affordable Housing’, and ‘Taking Back Housing!’ in samenwerking met het International New Town Institute. https://ontwerpvanhetsociale.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/housing-futures

Bron: https://radar.squat.net/en/event/amsterdam/de-muiterij-kollectiev-bajesdorp/2022-01-22/online-evenement-housing-futures

Demos & eventsremoved by mod
!demos_and_events

  [NL] Deel hier aankomende demonstaties of events.

  BELANGRIJK: Schrijf eerst de datum op in de title zoals dd/mm/jjjj e.g. ‘10/04/2021 | title’. Want die datum word gebruikt om de events te orderen.

  Voor terugkerende evenementen check radar.squat.net

  [EN]: Share upcoming demonstrations or events here.

  IMPORTANT: First write down the date in the title like dd/mm/yyyy e.g. ‘10/04/2021 | title’. This date is used to order the events.

  For recurring events check radar.squat.net

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 2 users / 6 months
  • 12 subscribers
  • 1089 Posts
  • 7 Comments
  • Modlog